พระเกจิอาจารย์

พระเกจิอาจารย์ (พระอาจารย์รูปใดรูปหนึ่ง) ในประเทศพม่ากำลังลงอักขระคงจะประมาณว่าเพื่อความเป็นสิริมงคล ไม่รู้ว่าท่านเขียนด้วยอักขระภาษาอะไร เข้าใจว่าคงเป็นอักขระท้องถิ่น หรือเก่าแก่กว่านั้น ที่แน่ๆ คงไม่ใช่อักขระขอม
 
แต่พระเกจิของไทยเรา นิยมอักขระขอม อาจจะเป็นเพราะก่อนที่จะมีภาษาไทยใช้ เราใช้อักษรขอมมาก่อน หรือได้ต้นแบบภาษาไทยมาจากอักษรขอม พระอาจารย์ทั้งหลายที่เรียนวิชามาแต่โบราณจึงได้ตำราเป็นอักษรขอมมา จนอักษรขอมกลายเป็นอักษรที่มองแล้วเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ แท้จริงไม่มีใครไปบัญญัติว่าอักษรขอม หรืออักษรนั่นนี่ต้องศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหล่านี้ ว่าไปแบบไม่เกรงใจล้วนอาศัยอุปาทาน หรือความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น เหมือนคาถาบางคนบอกว่าถ้าแปลคาถาจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ถ้าแปลไม่ออก เกิดความยืดมั่นขึ้นมาแล้วก็เข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล