ถวายของหอมแก่พระได้ไหม

ทานวัตถุ ๑๐  ท่านกล่าวไว้ว่า มาลา มาลัยหรือดอกไม้  คนฺธํ ของหอม  เป็นทานวัตถุที่ควรแก่การถวายพระได้  มาลาคือพวงมาลัยหรือดอกไม้ จะเป็นดอกอะไรก็ได้ที่สังคมยอมรับว่าเป็นมงคล เช่น ดอกบัว ดอกกล้วยไม้ หรือดอกกุหลาบก็ยังได้  คนฺธํ คือของหอม  ของหอมในที่นี้คือเครื่องบูชาพระรัตนตรัย  ได้แก่ ธูปเทียน เป็นต้น  จะเห็นว่าทั้งดอกไม้และของหอมดังที่กล่าวมา สามารถถวายพระได้ ส่วนพระดมของหอมหรือดอกไม้ผิดศีลไหม ยังไม่เห็นระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผิด (ถ้าใครทราบที่มาว่าท่านบัญญัติไว้ตรงไหนแจ้งให้ทราบด้วย  แต่อย่างไรก็แล้ว ก็ไม่ควรทำ) มีแต่ท่านระบุไว้ลักษณะที่ว่าห้ามประดับกายด้วยดอกไม้ หรือตกแต่งกายด้วยของหอมต่าง ๆ  อีกอย่างหนึ่ง วิเลปนํ  คือเครื่องลูปไล้  ก็สามารถถวายพระได้  ก็ได้แก่สบู่ (ครีมอาบน้ำ ที่กลิ่นอ่อน ๆ)  เป็นต้น ฉะนั้น ถวายเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับชำระร่างกายให้สะอาด  เพราะกายคนเราสกปรกทั้งนั้น และใคร ๆ ก็จำเป็นต้องใช้  น่าจะได้ประโยชน์กว่าซื้อถังเหลืองถวายพระ ซึ่งผู้ซื้อไม่ทราบในนั้นมีออะไรบ้าง เพราะผู้ซื้อก็ไม่เคยใช้

พระเครื่อง เครื่องราง