การปล่อยวาง ใช้ให้ถูกที่

เรื่องที่ปล่อยวางก็ปล่อยนี้เป็นธรรมะ แต่บางเรื่องต้องเป็นตามกฏติกา อย่ามาอ้างปล่อยวาง
ถ้าใครคนหนึ่งขับรถฝ่าไฟแดง แล้วถูกตำรวจเรียกตรวจพบไม่มีใบขับขี่อีก จึงแจ้งว่า "นี่คุณขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่และฝ่าไฟแดงด้วย ผิดกฎหมาย ตามกฎต้องอย่างนี้ๆ"
ชายผู้ขับรถ "คุณตำรวจ ผมปล่อยวางแล้ว ผมไม่กลัวตาย ชีวิตนี้เป็นอนิจจัง ผมไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว ปล่อยผมเถอะ"
ถามว่าจะมีตำรวจประเทศไหนที่จะรับคำอ้างว่าปล่อยวางแล้วบอกว่าไม่ผิดกฎหมาย คำว่าปล่อยวางเอามาใช้ในสถานการณ์นี้ไม่ได้
พระพุทธรูป รูปอย่างนี้ สัญลักษณ์อย่างนี้เป็นที่รับรู้ รับทราบกันทั่วโลกแล้วว่าสื่อถึงอะไร ใช้ทำอะไร กล่าวได้ว่าเป็นกติกาทางสังคมแล้ว โดยเฉพาะประเทศไทยเราว่ามีไว้ทำอะไร สือถึงอะไร ควรปฎิบัติต่ออย่างไร ฉะนั้นต้องปฏิบัติให้ถูก ถ้าใครปฎิบัติไม่ถูก ปฎิบัติไม่สมควร ก็ต้องถูกต่อต้าน ถูกตำหนิทางสังคม ทางกฎหมาย

พระเครื่อง เครื่องราง