พระฉันส้มเขียวหวานได้ไหม

ส้มเขียวหวาน
ผู้ที่ถือศีล ๘ หรือศีลอุโบสถก็เหมือนกัน  ไม่สามารถที่จะทานได้  เพราะถือว่าเป็นโภชนะ จัดเข้าใน ยาวกาลิก  ในกาลิก ๔  ถ้าจะถวายให้พระฉันหรือให้ผู้ที่ถือศีล ๘ ทานหลังเที่ยงวันต้องคั้นเป็นน้ำและกรองไม่ให้มีกากก่อน  เมื่อค้นเป็นน้ำแล้ว ทางพระเรียกว่า น้ำปานะ  คือน้ำที่คั้นจากผลไม้  เมื่อเป็นน้ำปานะแล้วจัดเป็น  ยามกาลิก  ฉันได้ทั้งวัน  ภายในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง   (ถ้าเกินนั้นอาจจะทำให้เสียได้)

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล