ธรรมยุต เขียนอย่างไร

มีศัพท์เห็นเขียนสับสนกัน "ธรรมยุต" และ "ธรรมยุติ"
ถ้า ธรรมยุต หมายถึงคณะสงฆ์ ใช้คำว่า "ธรรมยุต" ไม่มีสระ อิ
แต่ถ้า มีคำว่า "นิกาย" ต่อท้าย ใช้คำว่า "ธรรมยุติกนิกาย"
ตามศัพท์ ประมาณว่า ธรรมยุต+ อิกะ+ นิกาย แปลว่า คณะที่ประกอบด้วยธรรม ถ้าแปลตรงตัวน่าจะแปลว่า "คณะผู้มีธรรมอันประกอบแล้ว" 
หมายเหตุเข้าใจว่า อิกะ ตัวนี้ เป็นปัจจัยในตทัสสัตถิตัทธิ โดยปกติแปลว่า "ผู้มี" เป็นคุณศัพท์ เช่น สหธรรมิก ผู้มีธรรมเสมอกัน สห+ธรรม+อิกะ
ไม่ได้เก่งหรอกผิดพลาดต้องขออภัย เพราะไม่ได้อ่านข้อมูลมา ใครทราบก็ช่วยแนะนำที่ ให้ความรู้เป็นวิทยาทานหน่อย

พระเครื่อง เครื่องราง