หลวงพี่ หลวงพ่อ

มีผู้ถามมาว่า เวลาโยมคุยกับพระ สนทนากับพระที่มีอายุน้อยกว่าตน ถ้าใช้ภาษาสนทนาแบบมไม่ทางการ คือไม่ใช้คำว่าท่าน ควรใช้คำว่าหลวงพี่หรือหลวงน้อง?

โดยปกตินั้น การสนทนากับพระ การใช้สรรพนามแทนพระที่เราสนทนาด้วย หรือว่าที่เรากล่าวถึงก็ตาม จะใช้คำว่า "ท่าน" แต่ในกรณีนี้ผู้ถามเจาะจงถามว่า "ตนเองอายุมาก  พระอายุน้อย จะเรียกพระว่าหลวงพี่หรือหลวงน้อง"  โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนแนะนำว่าให้เรียกว่าหลวงพี่ แม้ท่านจะอายุน้อยกว่าก็ตาม  จะมาเรียกว่าหลวงน้อง หลวงลูกก็อย่างไรอยู่  แต่ทางที่ดีควรใช้คำว่าท่าน

เรียกหลวงพี่ ถึงแม้ท่านจะอายุน้อยกว่า แต่เราถือว่าท่านมีคุณธรรม หรือสถานภาพที่สูงกว่า  เป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่ง แม้แต่ทางภาษาบาลี  เวลาพระผู้น้อยจะเรียกพระผู้ใหญ่ ยังต้องใช้คำว่า "ท่านทั้งหลาย" ถึงแม้พระผู้ใหญ่จะมีแค่รูปเดียวก็ตาม ดูตัวอย่างในคำแสดงอาบัติของพระได้  พระผู้น้อยจะใช้คำว่า "ปัสสถะ ภันเต" ซึ่งแปลว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือ  ทั้งที่พระผู้ใหญ่กว่ามีรูปเดียว

การเรียกพระสงฆ์ก็เหมือนกัน นิยมเรียกด้วยความเคารพ เช่น หลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่อ หลวงพี่ หลวงน้า แต่หลวงน้อง หลวงลูกจะไม่มีใช้

พระเครื่อง เครื่องราง