ข่าวพระสงฆ์

พระ บิณฑบาต
เมื่อเกิดข่าวไม่ดีกับพระสงฆ์ เรามักจะตีโพยตีพายว่า เสื่อม ศาสนาเสื่อมแล้ว เพราะเรามองว่าพระสงฆ์คือตัวศาสนา อันที่จริงศาสนาคือพระธรรมคำสอน และคำสอนนี้ก็ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงที่พระสงฆ์อย่างเดียว  แม้ในอุบาสก อุบาสิกาก็มี  อย่างศีล 5  เราปฏิบัติได้แค่ไหน
 
พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ข้อยกเว้นว่า
เพราะไม่มีกิน หาเช้ากินค่ำแล้วฆ่าสัตว์ได้
เพราะขัดสน หรือเขาไม่เห็น แล้วขโมยเขาได้
เพราะได้โอกาส เขาให้ท่า แล้วผิดประเวณี
เพราะต้องการเอาตัวรอด หรือต้องการให้คนอื่นเป็นคนดี แล้วโกหกได้
เพราะจน เครียด แล้วกินเหล้า

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล