เราบูชาพระด้วยดอกไม้ทำไม

ได้รู้จักอุบาสิกาท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ชอบให้ทาน รักษาศีลห้าเป็นปรกติ ทุกวันพระจะสมาทานศีลอุโบสถ เรื่องศีลอุโบสถ เธอบอกว่าทำมาร่วม 10 ปีแล้ว แต่อุบาสิกาท่านนี้ ไม่นิยมจัดดอกไม้บูชาพระ ไม่นิยมจุดธูปหรือเทียนบูชาพระ แต่ก็สวดมนต์ไหว้พระ เธอบอกประมาณว่า ที่ไม่จัดดอกไม้ จุดธูปเทียนบูชาพระเพราะจะเป็นภาระ หรือหาภาระใสตัวเปล่าๆ ต้องมาคอยทำความสะอาด เช็ดถู หรือบางทีมด เมล็ดมากัดแทะดอกไม้ ดอกไม้หล่นสกปรกอีก ซึ่งความคิดของเธอถ้ามองจากคนทั่วไป หรือจากคนที่เข้าวัดใหม่ ๆ แบบไม่รู้จะทำยังไง ยังหาจุดยืนไม่ได้ เข้าวัดแบบตามๆ กัน ทำตามๆ กัน ก็จะบอกว่าเธอเพี้ยนไป แต่ถ้ามองอีกระดับหนึ่ง ผู้เขียนคิดว่า จิตใจเธอสูงขึ้นอยู่อีกระดับหนึ่ง ที่คนทั่วไปมองไม่เห็น หรือมองแบบไม่เข้าใจ อันที่จริงผู้เขียนก็มองว่า การจุดธูปเทียน หรือการถวายดอกไม้เป็นการสร้างสื่อหรือสร้างบรรยากาศ ให้จิตใจเราเข้าถึงหรือระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ได้ง่ายขึ้น พระพุทธรูปไม่ได้นำกลิ่นธูป ควันเทียนไปทำอะไร หรือเพื่ออันไหน เป็นการทำเพื่อให้ระลึกพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น ระลึกถึงพระพุทธคุณได้ง่ายขึ้น เหมือนเราสร้างพระพุทธรูป กราบไหว้พระพุทธรูป เป็นการสร้างเพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นในบางคน เพราะเมื่อเราได้เห็นรูปปั้นอย่างนี้ แบบนี้ สัญลักษณ์แบบนี้ ก็ทำให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าทันที และเพื่อต้องการรักษาจิตใจที่เป็นกุศลไว้ให้นานๆ หรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราก็เข้าไปกราบไหว้ หาดอกไม้ ธูปเทียนมาจุด ตามความคิดของตนเอง หรือบางคนก็นั่งสมาธิต่อหน้าพระพุทธรูป หรือในสถานที่นั้นๆ หรือบางคนก็นำเงินใส่ตู้บริจาค ยิ่งในบางคนถ้าได้พบพระพุทธรูปที่สวยงามอลังการ สร้างด้วยสิ่งมาค่า อย่างทองคำ แก้วมรกต ยิ่งเป็นสื่อให้ระลึกถึงพระพุทธคุณได้ง่ายทีเดียว
ทำไมผู้เขียนถึงบอกว่าการถวายดอกไม้ ธูปเทียน คือการสร้างสื่อหรือบรรยากาศให้ระลึกถึงพระพุทธคุณได้ง่ายขึ้น สังเกตง่ายๆ เวลาใครๆ ที่จัดดอกไม้ถวายพระ มักจัดด้านสวยๆ หันมาทางด้านคนมอง แทนที่จะหันไปทางพระ (ถ้าถวายพระ ทำไมไม่หันทางด้านสวยไปทางพระ) ที่จัดด้านสวยๆ มาทางคนมอง ผู้เขียนมองว่า ก็ด้วยเหตุผลข้างต้น ใช้เป็นสื่อให้คนที่มอง คนที่เห็นระลึกถึงพระพุทธคุณได้ง่ายขึ้น หรืออาจจะเรียกว่าสร้างบรรกาศก็ยังได้
ถ้าคนที่ระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นปกติ เป็นเครื่องอยู่ เป็นหนึ่งในอารักขกรรมฐาน (พุทธานุสสติ เมตตา อสุภะ มรณะ) อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สื่อเหล่านี้ อาจจะไม่ต้องใช้อามิสหรือเครื่องล่อจิตใจก่อน
ถามว่าแล้วได้บุญไหม ถ้าพูดถึงเรื่องบุญนั้น ได้แน่นอน ทั้งในเรื่องของการกระทำทางกาย และในเรื่องของจิตที่ระลึกถึงพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้หยุดหรือยึดติดอยู่แค่บุญ

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล