กระดูกไดโนเสาร์

กระดูกไดโนเสาร์

ขอให้ท่านๆ เห็นภาพ เห็นหัวข้อแล้วอ่านให้จบ ทำความเข้าใจให้ดี สำหรับท่านมักขุดซากพืช ซากสัตว์ที่ตายแล้วล้านๆ ปีมาหากิน ในเรื่องนี้หลวงปู่ท่านตอบได้ดีมากๆ สาธุ…
กระดูกไดโนเสาร์

    ดังที่ทราบกันว่า พระญาณวิสาลเถร(หา สุภโร) เป็นผู้นิมิตเห็นวิญญาณของสัตว์โบราณในบริเวณวัดของท่าน จนลูกหลานได้เรียกขานว่า หลวงตาวัดไดโนเสาร์บ้าง หลวงปู่วัดไดโนเสาร์บ้าง จนกร่อนมาเรียก หลวงปู่ไดโนเสาร์ และเรียกขานท่านด้วยนามนี้มาจนถึงปัจจุบัน หลายๆคน หลายๆท่านจึงคิดว่า ท่านมีกระดูกของไดโนเสาร์ไว้ในครอบครอง ด้วยว่ากระดูกไดโนเสาร์เป็นของหายาก ถ้านำมาเป็นมวลสารผสมวัตถุมงคลคงจะได้รับความนิยมมาก จึงมีคนบางพวกมากราบองค์ท่านเพื่อขอกระดูกไดโนเสาร์อยู่เนื่องๆ วันนี้ก็เช่นกัน ได้มีคณะพระและฆราวาสกลุ่มใหญ่เดินทางมาที่วัด

พระ ; หลวงปู่ครับ ทราบว่าหลวงปู่มีกระดูกไดโนเสาร์ พอดีพวกกระผมมีความประสงค์จะทำพระสมเด็จขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อเอาไว้กราบไหว้บูชาและส่วนหนึ่งนำออกให้คนเช่าบูชา เพื่อนำปัจจัยมาบูรณะวัดวาอารามจึงมาขอกราบเมตตาหลวงปู่ จะให้เป็นท่อนหรือเป็นผง ให้มากหรือน้อยแล้วแต่หลวงปู่จะเมตตาครับผม

หลวงปู่ ; หือ เอากระดูกสัตว์ คุณว่าคนกับสัตว์ อันไหนประเสริฐกว่ากัน

พระ ; คนครับผม หลวงปู่

หลวงปู่ ; เออ แล้วคนกับพระพุทธเจ้า ใครประเสริฐกว่ากัน

พระ ; พระพุทธเจ้าสิครับหลวงปู่

หลวงปู่ ; เออ คนมีสติปัญญา คนฝึกได้ หัดได้ พัฒนาได้ ยอดของคนผู้ฝึกตน พัฒนาตน คือพระพุทธเจ้า ถ้าคุณจะเอากระดูกสัตว์ กระดูกไดโนเสาร์ไปทำพระ คนที่ได้พระของคุณก็จะเห็นสัตว์นั้นสำคัญเห็นสัตว์นั้นประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้า เดรัจฉานแปลว่าขวาง พระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่น ไดโนเสาร์เป็นผู้หลับ หลับไหลอยู่ใต้ดินมาหลายล้านปี คุณอย่าเอาสิ่งอื่นสิ่งใดมาใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า มาใหญ่กว่าพระธรรมพระวินัย มาใหญ่กว่าพระสงฆ์ อย่าเอาอะไรมาบังพระรัตนตรัย คนที่บัง คนที่ถูกบังก็จะไม่เห็นความจริง เมื่อไม่เห็นความจริงมันก็หลง คนที่ได้พระของคุณไปก็จะเกิดหลง เกิดเป็นโมหะ พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราพ้นหลง แต่พวกคุณกำลังจะสอนให้เขาลุ่มหลง มันออกนอกทาง ออกนอกคำสอน สอนให้คนมีปัญญาเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้า สอนให้คนหลงไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่พระพุทธศาสนา อย่าเอากระดูกสัตว์ไปบังพระพุทธเจ้า บังพระธรรม บังพระสงฆ์ ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ประเสริฐเพราะพระองค์ฝึกตนดีแล้ว รู้แล้ว แจ้งแล้ว เราเป็นสาวกเป็นผู้เดินตามเป็นผู้ฝึกตามและสอนให้คนอื่นเดินตาม ไม่ใช่สอนให้คนอื่นหลงทิศหลงทาง ศาสนธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าชี้ไปที่ทางพ้นทุกข์ พระธรรมชี้ไปแล้ว คุณอย่าพากันตีความผิด ชี้ทิศชี้ทางกันผิดๆนะ มันหลงทางหลงทิศหาฝั่งกันไม่พบไม่เจอ เข้าใจนะ

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล