มีใครอยากเห็นสัมภเวสี เราท้าให้คุณพิสูจน์

เด็ก โบราณสถาน

     มีใครอยากเห็นสัมภเวสีไหม  ข้าพเจ้ามีวิธีที่จะให้ท่านเห็นสัมภวีด้วยตาเปล่า ตาเป็น ตาเนื้อ เห็นแบบในปัจจุบัน วันนี้ นาทีนี้ วินาทีนี้ ง่าย ๆ ไม่ต้องมีพิธีมากมาย  ไม่ต้องรอวันสิบห้าค่ำ ไม่ต้องเดินทางไปที่คำชโนด ไม่ต้องเข้าพิธีเปิดโลกใดๆ  เพียงแค่ท่านเดินเข้าห้องน้ำ หรือห้องแต่งตัว  หันหน้าเข้าไปที่กระจก  แล้วยิ้มสวยๆ นั่นแหล่ะคือสัมภเวสี  ที่ท่านเห็นได้ และเรียกให้คนอื่นมาดูได้

 

     คำว่า "สัมภเวสี" แปลว่าผู้แสวงหาภพ หรือผู้แสวงที่เกิดที่อยู่ ตราบใดที่เรา ๆ ท่าน ๆ ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ท่านยังต้องเป็นสัมภเวสีตราบนั้น คือยังต้องแสวงหาภพ หาที่เกิดอยู่ตราบนั้น

 

     คนทั่วไปมักเข้าใจแต่ว่า สัมภเวสี  คือดวงวิญญาณที่เร่ร่อนอยู่ ที่เราเข้าใจว่ายังไม่เกิด (จริง ๆ เขาเกิดแล้ว ) คนทั่วไปมักเข้าใจว่านั่นคือสัมภเวสี ถามว่าถูกไหม  ก็ถูก เพราะยังต้องท่องเที่ยวเกิดไปในภพต่างๆ  แต่เป็นการเข้าใจที่แคบเกินไป  เหมือนกับคำว่า กรรม  คนทั่วไปมักเข้าใจว่า คือสิ่งที่ไม่ดี ที่เราได้รับ หรือการทำสิ่งที่ไม่ดี เรียกว่า กรรม  แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ดี หรือไม่ดี เรียกว่ากรรมทั้งนั้น กรรมเป็นคำกลาง ๆ ซึ่งเป็นได้ทั้งกรรมดี หรือกรรมชั่ว

 

     อีกคำ คำว่า "เวทนา" คนทั่วไป มักให้หมายถึง ความทุกข์ร้อน  ความทุกข์ต่างๆ  แต่จริงๆ คำว่าเวทนา เป็นได้ทั้งสุข และทุกข์  สุข เรียกว่า สุขเวทนา ทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนา

     อ่านจบอย่าลืมเรียกเพื่อนๆ มารู้จักสัมภเวสีกัน

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล