ปีใหม่ปีเก่าขึ้นอยู่กับเรา

หลวงตามหาบัว

"วันนี้เป็นวันปีใหม่นะ ให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่การงานให้ราบรื่นดีงามนะ อย่าเป็นคนโกโรโกโส ถ้าไม่ดีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้ว ให้แก้ไขเสียวันนี้เป็นปีใหม่ วันใหม่ คนเก่าก็เปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ขึ้นมา ถ้าแก้ไขดัดแปลงสิ่งไม่ดีซึ่งเป็นของเก่าแต่ก่อนให้หายไป เหลือแต่ของดีอันเป็นของใหม่แทนที่"

ปีใหม่ปีเก่าขึ้นอยู่กับเรา
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑

วันนี้เป็นวันปีใหม่นะ ให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่การงานให้ราบรื่นดีงามนะ อย่าเป็นคนโกโรโกโส ถ้าไม่ดีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วให้แก้ไขเสียวันนี้เป็นปีใหม่ วันใหม่ คนเก่าก็เปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ขึ้นมา ถ้าแก้ไขดัดแปลงสิ่งไม่ดีซึ่งเป็นของเก่าแต่ก่อนให้หายไป เหลือแต่ของดีอันเป็นของใหม่แทนที่ในตัวของเราเองนะ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานราบรื่นดีงาม ปีใหม่ปีเก่ามันก็อย่างที่ว่าละ เขาก็สมมติกันไป มีมืดกับแจ้งเท่านั้นแหละจะเป็นอะไรไป ถ้าประพฤติตัวไม่ดีปีใหม่ปีเก่าก็เป็นคนไม่ดีคนเก่านั้นแหละ ถ้าปฏิบัติตัวให้ดีแล้วปีใหม่ปีเก่าวันใหม่วันเก่าก็คือคนคนดีคนนี้ละ ดีไปเรื่อยๆ พากันจำเอานะ

   วันนี้เป็นวันปีใหม่ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี หน้าที่การงานให้ขาวสะอาด อย่าฉกอย่าลักอย่าปล้นอย่าสะดมใคร เป็นการเสียน้ำใจซึ่งกันและกัน เสียสมบัติเงินทองไม่เท่าไร เสียทางด้านจิตใจนี้เสียมากทีเดียว คนเราฆ่ากันได้ถ้าลงเสียทางด้านจิตใจ สมบัติเงินทองข้าวของมีมากมีน้อยทุ่มเทให้กันด้วยน้ำใจอันดีงามนี้ชุ่มเย็นไปทุกหย่อมหญ้าละ ถ้าเป็นการขัดแย้งต่อจิตใจกันแล้วเสียใจนี่เสียมากนะ ไม่ใช่ธรรมดา การเสียใจนี่เสียมากทีเดียว ฆ่ากันได้ถ้าลงได้เสียใจแล้วฆ่าได้เลย

   พอพูดอย่างนี้เราก็ระลึกได้ถึงคนหนึ่ง อย่าให้ระบุชื่อเขาเถอะ เขาเคียดแค้นให้เพื่อนเขาว่าหักหลังเขาแทงข้างหลังเขา เขาจะไปฆ่าเลยทีเดียวละ ไปนี้ต้องฆ่าเลย มีแต่จะฆ่าอย่างเดียว พอไปก็คงจะเป็นนิสัยวาสนาของเขายังมีอยู่นั่นแหละ พอไปอยู่ๆ ท่านอาจารย์มั่นผุดขึ้นมาเป็นภาพพจน์ชัดเจนทีเดียว ยืนขวางหน้าเขาอยู่ นี่จะไปตกนรกหลุมไหนอีกนี่น่ะ หลุมเดียวนี้มันก็อกจะแตกอยู่แล้ว ท่านว่า คือเคียดแค้นอกจะแตก แล้วจะไปตกนรกหลุมไหนอีกละ พอว่าอย่างนั้นทิ้งปืนเลยเชียว กราบเลย กลับหลัง เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความรู้สึกเสียใหม่หมดเลย ตั้งแต่นี้เขากับเราให้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วกลับเลย นี่ละถ้ายังมีวาสนาอยู่มาดลบันดาลให้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นผุดขึ้นมาอยู่ขวางหน้า จะไปตกนรกหลุมไหนอีก หลุมนี้คือหลุมหัวอกนี้มันก็เป็นไฟอยู่แล้ว แล้วจะไปเพิ่มไฟที่ไหนอีก

   พอว่าอย่างนั้นก้มกราบปุ๊บกลับเลยทีเดียว นี่ละนิสัยวาสนามีมันเป็นได้นะ ถ้านิสัยวาสนาไม่มีก็ต้องไปฆ่าเขา ฆ่าเขาเจ้าของไม่เห็นได้อะไรดีมานะ ฆ่าคนทั้งคนเจ้าของจะวิเศษวิโสเลิศเลอไปที่ไหนมันก็จมไปด้วยกันนั้นแหละ นี่มาดลบันดาลให้เขารู้สึกตัว พอหลวงปู่มั่นเราผุดขึ้นมาข้างหน้า จะไปตกนรกหลุมไหนอีกละ เท่านั้นรู้สึกตัวกลับเลย นั่นละคนเราถ้ามีนิสัยอยู่บ้างก็มีสิ่งมาดลบันดาลใจนะ

   วันนี้ก็เป็นงานปีใหม่ถือกันทั่วประเทศไทยของเรา ดีไม่ดีทั่วโลกถืองานปีใหม่ ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี งานปีใหม่มันขึ้นอยู่กับเรานะ ปีใหม่ปีเก่าขึ้นอยู่กับเราจะทำตัวให้เลวหรือให้ดีขึ้นเท่านั้นละ ให้พากันตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี ถ้าเป็นคนดีแล้วอยู่ไหนดีหมด สุขหมดนั่นแหละ ถ้าเป็นคนชั่วอยู่ที่ไหนหลบซ่อนอยู่ที่ใดก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้หัวอกอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจงพากันให้ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี ขาวสะอาดภายในจิตใจ

   ถ้าดีภายในใจแล้วอยู่ไหนก็ดีหมดนั่นละ ถ้าชั่วภายในใจอยู่ไหนก็ไม่ดี ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนั่นแหละ วันนี้เป็นวันปีใหม่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขดัดแปลงตัวเองเสียใหม่ อะไรไม่ดีให้แก้ไขเสียวันนี้เป็นงานปีใหม่ เรายังเป็นคนเก่าเซ่อๆ ซ่าๆ อยู่อย่างนั้นเหรอ ให้แก้ตัวเองให้เป็นคนใหม่ขึ้นมา แล้วก็จะเป็นคนดีขึ้นไปเรื่อยๆ วันนี้ก็ดูเหมือนถือกันทั่วโลกนะว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ถือกันทั่วโลก ปฏิบัติตัวแก้ไขดัดแปลงตัวเองให้ดี ทั่วโลกก็จะกลายเป็นคนดีกันไปตามๆ กันนั่นละ ถ้าทำแต่ความชั่วช้าลามกปีใหม่เท่าไรก็คนเก่าละ คนชั่วคนเก่ามันไม่เป็นของดีอะไรเลยจากปีใหม่นี้ละ มีเท่านั้นละไม่พูดอะไรมากนักละ เหนื่อยนะ

   ให้พี่น้องทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติต่อศีลต่อธรรม อย่าพากันห่างเหินจากศีลจากธรรม ไม่ดีเลย มีเงินทองข้าวของกองเท่าภูเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เท่าที่จะเป็นไปได้นะ มีเงินทองมากถ้าใจไม่ดีเสียอย่างเดียว ตัวไม่ดีเสียอย่างเดียว สมบัติเหล่านั้นก็มาเป็นเครื่องเสริมไฟให้เสียไปหมดนั้นแหละ ให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี อะไรไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าใจนะ เราอย่าเข้าใจว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีทั่วโลกธาตุ ไม่มีอะไรเลวกว่าใจ ดีกว่าใจ สุขกว่าใจ ทุกข์กว่าใจ ใจนี้เป็นตัวสำคัญมากสำหรับรับดีและชั่ว สุขและทุกข์ รับอยู่ที่ใจ

   ให้ตั้งใจปฏิบัติเอาสิ่งดีงามเข้ามาสู่ใจเราก็จะมีความสุขความสำราญบานใจต่อไปนะ มีเท่านั้นละ ให้พากันมีความอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งประเทศไทยเรารับปีใหม่นะวันนี้ ให้พากันยิ้มแย้มแจ่มใส นึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ นี่ทั่วประเทศเขตแดนของเรายิ่งดี ไปที่ไหนให้มีพุทโธติดเนื้อติดตัว เวลาเรามาไม่มีพุทโธมา รถมันว่างพุทโธแต่เต็มด้วยคน คนน่ะเต็มรถแต่พุทโธไม่มีในรถนั้นเลย เรียกว่ารถร้าง รถไม่มีความหมาย กลับไปนี้ให้ได้พุทโธเต็มหัวใจ คนเต็มรถพุทโธเต็มรถไปสบาย มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันนะ เอาล่ะเท่านั้นละ

คัดลอกมาจาก วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
www.luangta.com
สามารถรับฟังการถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนา ของหลวงตามหาบัว ได้ทุกวันเวลา  ๐๗.๐๐ น. – ๐๙.๐๐  น.

พระเครื่อง เครื่องราง