มะหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา

พระพุทธรูป

มะหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา

   มะหาการุณิโก  นาโถ               อัตถายะ  สัพพะปาณินัง,

ปูเรต๎วา  ปาระมี  สัพพา               ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง,

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                มา  โหนตุ  สัพพุปัททะวา.

   มะหาการุณิโก  นาโถ               หิตายะ  สัพพะปาณินัง,

ปูเรต๎วา  ปาระมี  สัพพา               ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง,

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ               มา  โหนตุ  สัพพุปัททะวา.

   มะหาการุณิโก  นาโถ               สุขายะ  สัพพะปาณินัง,

ปูเรต๎วา  ปาระมี  สัพพา               ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง,

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ               มา  โหนตุ  สัพพุปัททะวา.

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล