สรณคมณปาฐะ

ไหว้พระ พระพุทธรูป

สรณคมณปาฐะ

(สะระณะคะมะนะปาฐะ)

   พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

   ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

   สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ      พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ      ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ      สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ    พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ    ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ    สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สัจจะกิริยาคาถา

   นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง            พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง,
   เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                 โสตถิ  เม  โหตุ  สัพพะทา.

   นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง            ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง,
   เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                 โสตถิ  เม  โหตุ  สัพพะทา.

   นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง           สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง,
   เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                 โสตถิ  เม  โหตุ  สัพพะทา.

*  ถ้าสวดให้ผู้อื่นเปลี่ยนคำว่า  เม  เป็น  “เต”
แสดงความคิดเห็นที่นี่

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *