สรณคมณปาฐะ

ไหว้พระ พระพุทธรูป

สรณคมณปาฐะ

(สะระณะคะมะนะปาฐะ)

   พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

   ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

   สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ      พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ      ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ      สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ    พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ    ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ    สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สัจจะกิริยาคาถา

   นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง            พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง,
   เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                 โสตถิ  เม  โหตุ  สัพพะทา.

   นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง            ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง,
   เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                 โสตถิ  เม  โหตุ  สัพพะทา.

   นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง           สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง,
   เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                 โสตถิ  เม  โหตุ  สัพพะทา.

*  ถ้าสวดให้ผู้อื่นเปลี่ยนคำว่า  เม  เป็น  “เต”

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล