พระพุทธเจ้าเป็นคนสู้พระเจ้าในศาสนาเทวนิยมไม่ได้

พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าเป็นคนสู้พระเจ้าในศาสนาเทวนิยมไม่ได้เพราะ ท่านเป็นเทวดาจะให้สู้กันในฐานะอะไรละ?
       จะให้สู้กันในฐานะอะไรละ?ที่ถามมานั้นแสดงว่าพระเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าเพราะ ว่าเป็นเทวดาซึ่งผู้ถามมีความเข้าใจว่าเทวดาดีกว่ามนุษย์ การจะพูดเพียงกำเนิดอย่างเดียวเราไม่อาจวัดกันว่าใครเก่งกว่าดีกว่าหรอกเพราะความจริงที่ยอมรับกันเป็นสากลนั้น               "ความดีความเลวของคนไม่ได้ถูกกำหนดที่ชาติกำเนิดแต่กำหนดโดยใช้การกระทำของเขาเหล่านั้นเป็นเครื่องตัดสิน"
        อันที่จริงพระพุทธศาสนาหาได้มีหลักการที่จะนำเอาพระพุทธเจ้าไปเปรียบเทียบกับใครๆอันมีลักษณะแข่งดีอวดดีแต่ประการใดไม่ในเรื่องนี้ สนังกุมารพรหมซึ่งมีกำเนิดสูงกว่าเทวดาหลายชั้นได้กล่าวไว้ว่า "ในหมู่มนุษย์ผู้รังเกียจกันด้วยชาติกำเนิดกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุด แต่ท่านผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะประเสริฐที่สุด ในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย"
         พระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระคุณที่เราสวดกันว่า วิชชาจรณสมปนโน แปลว่าทรงสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ เทวดา มาร พรหม ยอมรับว่าพระองค์ทรงประเสริฐกว่าพวกเขา จนเขายอมรับนับถือพระองค์เป็นสรณะกันเป็นอันมาก แสดงว่าสนังกุมารพรหมเป็นต้นยอมรับความจริงในส่วนนี้ แต่คนกลับพยายามยัด เยียดความถือตัวยกตนข่มท่านให้แก่เทวดาผู้ยอมรับความจริงดังกล่าวแล้วจะไม่เป็นการฟุ้งซ่านมากไปหรือ?

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล