วิธีการกรวดน้ำ

การกรวดน้ำ
การกรวดน้ำ

              การกรวดน้ำ คือ การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากการบำเพ็ญกุศล การทำบุญและการถวายทาน โดยเตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะที่ใส่น้ำกรวดนั้น จะเป็นที่กรวดน้ำโดยเฉพาะ ขวด แก้วน้ำ หรือขันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ พอพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนาด้วยบทว่า “ยถา วาริวหา…….” ก็เริ่มกรวดน้ำ คำกรวดน้ำมี ๓ แบบ ได้แก่

๑.แบบยาว (กรวดน้ำ อิมินา………..)

๒.แบบย่อ (กรวดน้ำ ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง)

๓.แบบสั้น (กรวดน้ำแบบของพระเจ้าพิมพิสาร) คำกรวดน้ำแบบสั้นหรือแบบที่สั้นที่สุด 
                                                         
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ
แปลว่า ขอให้ผลส่วนบุญนี้ จงสำเร็จประโยชน์แก่หมู่ญาติของข้าพเจ้าเถิด
, จะต่อเพิ่มว่า “
สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
แปลว่า ขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิด” อย่างนี้ก็ได้

กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ใครก็นึกถึงบุคลนั้น ?

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล