ควรไหว้พระพุทธรูปก่อน หรือไหว้พระสงฆ์ก่อน

เมื่อ 2-3 ปีก่อนมีอุบาสิกาท่านหนึ่งถามว่า "เมื่อเข้ามาในวัดเราควรกราบไหว้ (ทำความเคารพ) พระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ก่อน เพราะบางคนถือตามลำดับว่า พระพุทธ พระธรรม แล้วค่อยสงฆ์"
เราก็ไม่คิดว่าจะถูกถามอย่างนี้ เลยตอบไปประมาณว่า "เมื่อเข้ามาในวัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่ เจอสิ่งเป็นที่ให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เจอสิ่งไหนก่อน ก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นก่อน ระลึกถึงสิ่งนั้นก่อน ทำความเคารพสิ่งนั้นก่อน เช่น เข้ามาในวัด เจอพระสงฆ์ก่อน ก็ควรทำความเคารพ (ให้ความสำคัญ) ในพระสงฆ์ก่อน เช่น กราบ ไหว้ หรือทักทาย ตามสมควร ไม่ใช่ทำเป็นไม่เห็น แต่ถ้าเห็นพระพุทธรูปก่อน กราบไหว้พระพุทธรูปก่อน ถ้าพระสงฆ์และพระพุทธรูปอยู่ในที่เดียวกันอย่างในโบสถ์ ก็ควรกราบไหว้พระพุทธรูปก่อน แล้วค่อยกราบพระสงฆ์
ในธชัคคสูตร พระพุทธองค์ตรัสไว้ประมาณว่า "เมื่อไม่สามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ ก็ให้ระลึกถึงพระธรรม ถ้าไม่สามารถระลึกถึงพระธรรมได้ ก็ให้ระลึกถึงพระสงฆ์"

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล