กำไรชีวิต

หลวงพ่อบุญกู้  อนุวฑฺฒโน

กำไรชีวิต

กำไรชีวิตนั้น           ฉันใด
คือดวงจิตแจ่มใส     สุขล้ำ
อริยทรัพย์ตามไป    ปรโลก

ปฏิบัติบูชาซ้ำ          ก่อเกื้อมรรคผล

 

บุญเอ๋ย  บุญทวี
บารมีเหลือยกมาพาสุขสันต์
อยู่สบายไปสะดวกทุกคืนวัน
จิตใจนั้นร่มเย็นเป็นสุขเอย

  ความเอ๋ย  ความเพียร
  กว่าจะเรียนจบชั้นหมั่นศึกษา
  ต้องสู้ทนอาบเหงื่อเพื่อเงินตรา
  เพียรภาวนาพาถึงนิพพานเอย

 

ดิน  น้ำ  ไฟ  ลม

 

ให้เข้าใจปรับปรุง

 

มิผลัดวันประกันพรุ่ง

 

ชีวิตจะรุ่งเรืองตลอดกาล

 

ดิน

 

ดินเสียเพราะตระหนี่  ดินดีเพราะเอื้อเฟื้อ  ดินเสีย  เพาะปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้น  หรือขึ้นก็ไม่งอกงาม  ผิดกับดินดี  เพาะปลูกอะไรก็งอกงามดีทวีผล

 

                ดินเสีย  เหมือนกับคนตระหนี่  ไม่มีผู้ใดได้พึ่งแม้ตนเอง  จะบริโภคใช้สอยสิ่งอันใด  ก็กระเบียดกระเสียร  เท่ากับเบียดเบียนตนเองไปด้วย

 

                ดินดี  เหมีอนคนเอื้อเฟื้อ  เปรียบเหมือนเนื้อนาบุญ  ย่อมให้คุณแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

 

 

ผู้รับย่อมดีใจ  ผู้ให้ย่อมใจดี

 

                ขอจงเห็นคุณค่าของทาน  การช่วยเหลือเจือจาน  และหมั่นบำเพ็ญไว้เถิด  จะเกิดลาภผลสะท้อนมาถึงตนเป็นทวีคูณ

 

น้ำ

 

น้ำเสีย  เพราะเบียดเบียนกดขี่
น้ำดี  เพราะมีศีลธรรม

 

                น้ำเสีย  กุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในน้ำ  ย่อมเป็นอันตราย  ทั้งเป็นพิษภัยถึงล้มตายต่อผู้บริโภคได้  ส่งกลิ่นออกไปก็เหม็น  สาดกระเซ็นถึงใครก็สกปรก

 

                น้ำดี  สรรพสัตว์ที่อาศัย  ย่อมเจริญเติบโตเรื่อยไป  ใครได้อาบได้ดื่มน้ำดี  ก็มีความสดชื่นชุ่มเย็น

 

                น้ำเสีย  หมายถึงคนไร้ศีลธรรม  ชอบทำร้ายเอาเปรียบเขา  ผู้ถูกเบียดเบียนย่อมเสียใจ  ส่วนคนเบียดเบียนเขา  ย่อมทำร้ายตนเองให้ใจเสีย  ซ้ำร้ายหนักขึ้น

 

                น้ำดี  หมายถึงคนมีศีลธรรม  ย่อมทำให้ตนเองและโลกนี้  ร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกฝ่าย 

 

ขอจงเห็นคุณค่าของการเป็นคนดีมีศีลธรรม  และหมั่นรักษาศีล  ประพฤติธรรมไว้เถิด  จะเกิดความผ่องใส  ได้มีอายุมั่น  ขวัญยืนตลอดไป

 

ลม

 

ลมเสีย  เพราะปากร้าย

 

ลมดี  เพราะสรรญเสริญเจริญพร

 

                ลมเสีย  เป็นลมที่มีมลภาวะ  มีกลิ่นเหม็นหรือเป็นพายุร้าย  มีแต่คนไม่อยากได้กลิ่น  และมักรีบหลบหนีทันที

 

                ลมดี  เป็นลมที่สะอาดบริสุทธิ์  เช่น  ลมทะเล  หรืออบอวลด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้  ผู้ใด้สูดดมย่อมเพิ่มสุขภาพกาย  และมีจิตใจสบายเบิกบาน

 

                ลมเสีย  เปรียบเสมือนการติเตียนนินทาว่าร้าย  ผู้ถูกด่าว่ามักมีใบหน้าเสีย  ส่วนผู้ที่ด่าว่าเขายิ่งจะเพิ่มปากเสีย  ปากเหม็นมากขึ้น

 

                ลมดี  เปรียบเสมือนการชมเชย  สรรเสริญเยินยอ  และการสวดมนต์ท่องบ่นคาถาต่างๆ  ผู้ถูกชมเชยย่อมมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส  ทั้งทำให้ผู้กล่าวปิยวาจามีปากหอมหวนยิ่งขึ้นด้วย 

 

ขอจงเห็นคุณค่าของการกล่าววาจาดี  และพยายามพูดจาให้ดี  มีการสวดมนต์เจริญพรอยู่เสมอเถิด  จะเกิดสิริมงคลแก่ตนในทุกสถาน  ในกาลทุกเมื่อ

 

ไฟ

 

ไฟเสีย  เพราะโทสะร้าย

 

ไฟดี  เพราะตนมีเมตตาปราณี

 

                ไฟเสีย  แลบเลียโหมไหม้  เช่น  อัคคีภัยที่ร้ายกาจ  อาจทำให้สัตว์ทั้งปวงและผู้คนเดือดร้อนล้มตายกันไปได้ไม่น้อย

 

                ไฟดี  ย่อมมีคุณมากหลาย  เช่น  ให้แสงสว่างและความอบอุ่น  ตลอดจนให้ความร้อนช่วยในการหุงต้มอาหาร  เป็นต้น

 

        ไฟเสีย  คือโทสะ  แกะกะ  ก้าวร้าว  จนถึงเข้าประหัตประหารกัน  บั่นทอนชีวิตลงไปโดยใช่เหตุ

 

                ไฟดี  คือเมตตา  กรุณา  ปราณี  ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน  อันจะทำให้ทุกชีวิตมีความอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้  และร่วมมือกันได้ด้วยสามัคคีธรรม

 

                ขอจงเห็นคุณค่าของไมตรีจิต  มิตรภาพ  และหมั่นเจริญเมตตาพรหมวิหารกันไว้เถิด  ย่อมจะเกิดความสุข  ความเจริญร่วมกันทั้ง  ทำให้ผู้บำเพ็ญมีผิวพรรณผ่องใส  จิตใจเบิกบานตลอดกาลนาน

 

อากาศ

 

อากาศเสีย  เพราะขาดสติ

 

อากาศดี  เพราะมีกรรมฐาน

 

                อากาศเสีย  ด้วยก๊าชพิษ  ซึ่งอาจไม่มีกลิ่นให้รู้สึกตัว  และไม่มีการพัดรุนแรงให้หวาดกลัวเช่นลมพายุ  แต่อากาศเสียเข้าไปอยู่ในร่างกายผู้ใดมาก  ย่อมทอนกำลังและอายุลงได้

 

                อากาศดี  ด้วยพลังปราณที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  แต่ขึ้นอยู่กับผู้สามารถ  ซึ่งเข้าใจแสวงหาเพิ่มเข้าไปในตน  ย่อมได้พลังกายที่เข้มแข็ง  และมีอายุยืนมากขึ้น

 

                อากาศเสีย  เท่ากับการขาดสติ  ไม่มีการสำนึกรู้ในเรื่องบาปบุญคุณโทษ  ประเมินผลตนเองผิดพลาด  ทั้งมีความประมาทเป็นเจ้าเรือนทำอะไรก็คลาดเคลื่อน  ชีวิตก็ย่อมเสื่อมลงทุกที

 

                อากาศดี  เท่ากับการสนใจฝึกกรรมฐาน  เพิ่มสติสัมปชัญญะ  และหมั่นรวมพลังจิตอยู่เสมอ  ไม่เผลอปล่อยตนไปในทางที่ผิด  ชีวิตก็ย่อมเจริญมั่นคงสืบไปได้ไกล

 

        ขอจงเห็นคุณค่าของการบำเพ็ญกรรมฐาน  และอาจหาญฝึกสมถภาวนากันไว้เถิด  ย่อมเกิดสงบจิตเย็นใจ  ได้มีสันติสุขเป็นประจำ

 

วิญญาณ

 

วิญญาณเสีย  เพราะไม่พิจารณ์

 

วิญญาณดี  เพราะเจริญวิปัสสนา

 

                วิญญาณเสีย  เทียบได้กับลูกศิษย์ขาดอาจารย์  วิชาการเขามีก็ไม่เรียน  ความเพียรในอาชีพก็ไม่พอ  อยากได้เงินแต่ไม่ขยันทำงาน  จะพัฒนาการชีวิตไปได้อย่างไร

 

                วิญญาณดี  เทียบได้กับลูกศิษย์ที่มีครู  ความรู้ย่อมเจริญ  จะทำอาชีพใดก็เพลิดเพลิน  เงินทองไหลมาเทมา

 

                วิญญาณเสีย  เพราะไม่เจริญปัญญา  ทางโลกก็ไม่รู้ทัน  ทางธรรมก็ไม่รู้เท่า  โง่เง่าแกมหยิ่งยโส  จะเติบโตได้แต่เพียงเนื้อหนัง  ชีวิตภายหลังย่อมมีหวังลงอบายภูมิ

 

                วิญญาณดี  เพราะสนใจเจริญวิปัสสนา  จนมีดวงตาเห็นพระไตรลักษณ์  อยู่ทางโลกก็ไม่ช้ำ  มาทางธรรมก็เข้าใจปล่อยวาง  มีหวังถึงมรรคผลนิพพานได้แน่ๆ

 

                ขอจงเห็นคุณค่าของการบำเพ็ญจิตภาวนา  และหมั่นเจริญปัญญากันไว้เถิด  ย่อมเกิดพุทธิวิชาพาให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏฏสงสารได้โดยพลัน

 

(โปรดรอติดตามในบทต่อไปนะครับ  จะทยอยพิมพ์ลงเรื่อยๆ)

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล