การให้ทาน คือการปฏิบัติบูชา

การให้ทาน

การให้ทาน คือการปฏิบัติบูชา……
การให้ทาน การทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทานนั้น คนทั่วไปมักจะบอกว่า เป็นแค่อามิสบูชา คือการบูชาด้วยสิ่งของ แท้จริงแล้ว การกระทำข้างต้น เป็นการปฏิบัติบูชาของอุบาสกอุบาสิกา ด้วยเหตุว่า พระพุทธเจ้าตรัส ทาน ศีล ภาวนา เป็นบุญกิริยาวัตถุ ๓ และเป็นข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ ฉะนั้น การให้ทานก็คือการปฏิบัติตามคำสอนนั่นเอง

พอเข้าใจได้ว่า การถวายปัจจัย ๔ คือ จีวร ภัตตาหาร กุฎิที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การถวายวัตถุทาน ๑๐ ได้แก่ อาหาร, น้ำ, เครื่องนุ่งห่ม, ยานพาหนะ, มาลัยและดอกไม้, ของหอม (ธูปเทียน), เครื่องลูบไล้ (สบู่เป็นต้น), ที่นอน, ที่อยู่อาศัย, และประทีป (ไฟหรือไฟฟ้า)
ถ้าคฤหัสถ์ทำเป็นปฏิบัติบูชา เพราะชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนโดยแท้
แต่ถ้าพระทำ (พระให้ทาน แจกทาน หรือพระตักบาตรในงานวันคล้ายวันเกิด) อันนี้เป็นอามิสบูชา เพราะพระพุทธเจ้าตรัส ศีล สมาธิ ปัญญา สำหรับพระ

ฉะนั้น ท่านๆ ที่ตื่นเช้าขึ้นมา ทำบุญตักบาตร ในเวลาเช้า อย่าได้ดูหมิ่นการกระทำของตนเองว่าเล็กน้อย เพราะท่านได้ปฏิบัติบูชาในฐานะอุบาสกอุบาสิกาแล้ว

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล