ทำบุญได้ง่าย ไม่มีข้อแม้

 

เหตุผลที่กราบพระได้อย่างสนิทใจ แล้วได้บุญ
-อย่างน้อยท่านก็บวชเข้ามาอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย
-อย่างน้อยท่านก็มียังมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์
-อย่างน้อยท่านก็ยังเรียนธรรม และบอกกล่าวธรรม
-อย่างน้อยท่านก็ชักชวนมหาชนทำกรรมดี
-อย่างน้อยท่านก็มีศีลมากกว่าเรา
-ถ้าท่านกรรมชั่วบ้าง ท่านก็ยังมีความละอายมากกว่าเรา
-อย่างน้อยท่านก็ยังความเพียร มีความอดทนในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
-ไม่ได้คิดว่าตนเองจะต้องกราบพระอรหันต์เท่านั้น
-ไม่คิดว่าตนเองจะต้องกราบพระที่มีชื่อเสียงเท่านั้น
-ไม่คิดว่าพระที่ตนเองกราบต้องเป็นอาจารย์หรือท่านต้องมาเป็นอาจารย์ของตนเอง
-ไม่คิดว่าพระที่ตนเองกราบต้องเป็นผู้ที่รู้จัก
-ไม่ได้คิดว่าพระที่ตนเองกราบจะต้องบวชไม่สึก
-ไม่ได้คิดว่าพระที่ตนเองกราบท่านต้องเป็นอย่างนั้น อย่างนี้
-ไม่ได้คิดว่าพระที่ตนเองกราบต้องอาศัยอยู่ในวัดมีชื่อเสียง หรืออยู่ในบ้าน ในเมือง หรือในป่าช้า
-ไม่ได้คิดว่าพระที่ตนเองกราบไว้จะต้องทำน้ำมนต์ขลัง หรือปลุกเสกของขลังหรือไม่
-ไม่ได้คิดว่าพระที่ตนเองกราบจะต้องแจกวัตถุมงคล ของขลังหรือไม่
-ไม่ได้คิดว่าพระที่ตนเองกราบจะต้องให้หวยแม่นหรือไม่
-ไม่ได้คิดว่าพระที่ตนเองกราบจะต้องดูหมอเก่งทำนายทายทักเก่ง
-เมื่อกราบแล้วก็ถือว่าตนเองได้กระทำในสิ่งที่ควรทำแล้ว ไม่ได้นึกเสียใจเสียดายทีหลัง

ทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น เท่าที่คิดได้เวลานี้

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล