บทสวดมนต์ ตังขะณิกะปัจจเวกขะณะปาฐะ

ตังขะณิกะปัจจเวกขะณะปาฐะ

(นำ) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.

ปะฏิสังขา  โยนิโส  จีวะรัง  ปะฏิเสวามิ,  ยาวะเทวะ  สีตัสสะปะฏิฆาตายะ,  อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ  หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง.

        ปะฏิสังขา  โยนิโส  ปิณฑะปาตัง  ปะฏิเสวามิ,  เนวะ  ท๎วายะ   นะ  มะทายะ  นะ มัณฑะนาย นะ วิภูสะนายะ,  ยาวะเทวะ  อิมัสสะ  กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ

วิหิงสุปะระติยา  พรัหมมะจะริยานุคคะหายะ,   อิติ  ปุราณัญจะ เวทะนัง  ปะฏิหังขามิ  นะวัญจะ  เวทะนัง นะ    อุปปาเทสสามิ,  ยาต๎รา  จะ เม  ภะวัสสะติ  อะนะวัชชะตา  จะ    ผาสุวิหาโร  จาติ.

        ปะฏิสังขา  โยนิโส  เสนาสะนัง  ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ  ปะฏิฆาตายะ,  อุณ๎หัสสะ  ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง  ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ  อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง   ปะฏิสัลลานารามัตถัง.

        ปะฏิสังขา  โยนิโส  คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง    ปะฏิเสวามิ,  ยาวะเทวะ  อุปปันนานัง   เวยยาพาธิกานัง   เวทะนานัง    ปะฏิฆาตายะ, อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ.

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล