ให้ทานมาก ได้บุญมากจริงหรือ ?

โดยส่วนตัวก็มองว่า ถ้าองค์ประกอบอย่างอื่นเท่ากันหมด เช่น ผู้รับทาน ชนิดของวัตถุทาน ฐานะของบุคคลให้ทาน ศรัทธา (และอื่นๆ 4 อย่างที่ยกมานี้ คือที่นึกได้ตอนนี้)
เท่ากันหมด ผู้บริจาคมาก ทำมาก ก็ย่อมเกิดบุญมากกว่าคนที่บริจาคน้อย ยกตัวอย่าง 
1.มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารอยู่ 100 คน (นี่คือผู้รับทาน 100 คนเท่ากัน) 
2.มีเศรษฐี 2 คนมีฐานะเท่ากัน (นี่คือฐานะของผู้ให้ทานเท่ากัน)
3.ทั้งสองเศรษฐีบริจาคข้าวกล่องเหมือนกัน (นี่คือชนิดของวัตถุทานเหมือนกัน)
4.ทั้งสองเศรษฐีมีศรัทธาเหมือนกัน คือเชื่อว่าทำดีดี ทำชั่วชั่ว หรือมีความต้องการช่วยคนอื่นเหมือนกัน

เศรษฐีคนที่ 1 บริจาคข้าว 1 กล่อง
เศรษฐีคนที่ 2 บริจาคข้าว 100 กล่อง

การกระทำของใครจะเกิดบุญมากกว่ากัน ถ้าบุญเป็นสิ่งที่เกิดมีติดตามตัว บุญจะเกิดมีติดตามตัวใคครมากกว่า ถ้าอานิสงส์แห่งบุญที่เกิดจากการให้ทานมี จะเกิดกับใครมากกว่า

หรือจะเปลี่ยนผู้รับทาน 1 คนก็ได้ เช่น ผู้ป่วยที่ต้องการใช้งบรักษา 10,000 บาท ถึงจะหายจากการป่วย 1 คน เศรษฐีคนหนึ่งช่วยไป 1 บาท อีกคนช่วย 10,000 บาท 
ไม่ปฏิเสธว่าทั้งสองคนได้บุญเหมือนกันแน่นอน แต่มากหรือน้อยต่างกันเท่านั้นเอง

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล